Palackého 401 / 18
693 01 Hustopeče
IČ:27705471
Tel: +420 519 413 754
Mobil: +420 777 292 876

 +420 608 412 848

ostatní

technologie GPS

Objednateli určení bodů pomocí této technologie GPS jsou především jiné geodetické firmy.

barevný tisk a kopírování

Vyhotovujeme černobílé i barevné kopie s využitím kopírky Konica Minolta bizhub C250 (do formátu A3). Plotter HP Designjet 500 umožňuje tisk barevných výkresů až do formátu A1.

vyhotovení výpočtu odvodu za vynětí ze ZPF

ZPF (zemědělský půdní fond)

Tento výpočet vyžaduje orgán ochrany ZPF (stavební úřad) k územnímu řízení v případě, že dochází k vynětí ze ZPF.

výpočet skrývky ornice

Tento výpočet vyžaduje orgán ochrany ZPF k územnímu řízení.

vyhotovení kopií geometrických plánů

Ověřenou kopii geometrického plánu může vyhotovit pouze ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Nelze ji ověřit např. na matričním úřadě!

poradenská činnost

Poskytujeme poradenskou činnost týkající se zejména katastru nemovistostí. (postup při jednání s katastrálním úřadem, návod pro zápis vkladem či záznamem aj.)