Palackého 401 / 18
693 01 Hustopeče
IČ:27705471
Tel: +420 519 413 754
Mobil: +420 777 292 876

 +420 608 412 848

O firmě

O firmě

Firma AREA ZKH s.r.o. vznikla v říjnu 2006 a navázala na činnost Zeměměřické kanceláře ing. Daniela Svobody působící v oboru zeměměřictví a katastru od roku 1993. Kancelář podnikající nejprve na základě „Souhlasu“ uděleném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním prováděla zpočátku drobné práce pro občanský sektor. Vzhledem ke své orientaci na moderní technologie se v  roce 1995 stala jednou z firem zabezpečující zeměměřické činnosti pro Ministerstvo zemědělství - pozemkový úřad Břeclav a Hodonín v rámci probíhajících pozemkových úprav. Navýšení objemu prací s sebou přineslo nejen další rozvoj materiálního vybavení ale taktéž nutnost rozšíření počtu pracovníků. Prostory dosud postačující malé rodinné firmě se tím staly nevyhovující a proto došlo k  výstavbě vlastních kancelářských prostor. V současné době sídlí firma v novém objektu na Palackého ulici v Hustopečích.

Měřické vybavení kanceláře tvoří již od prvních let výhradně kvalitní přístroje švýcarské značky Leica. Prvním pořízeným přístrojem byl elektronický tachymetr Leica-Wild TC500, po něm následovala přesná totální stanice Leica TCR 1102 a v souvislosti se zprovozněním státního GPS systému byla technologická linka doplněna o sestavu špičkové GPS aparatury Leica GPS 1200. Kancelářské zpracování probíhá na dnes již běžných počítačích PC propojených do místní sítě, jejíž součástí je kvalitní barevný digitální kopírovací stroj, scanner a tiskárna pro tisk do formátu A1.

Rozsah činnosti pokrývá veškeré druhy zeměměřických prací v katastru nemovitostí, inženýrské geodézii, mapování a rovněž při provádění pozemkových úprav.

Práce jsou zajišťovány kolektivem tří zeměměřických inženýrů (držitelé oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností a oprávnění k projektování pozemkových úprav) a dvou techniků.

Převážná část prací je prováděna na území Jihomoravského kraje a to okresů Břeclav a Brno venkov a Hodonín. V tomto územním rozsahu dochází k provedení měřických prací zpravidla do tří dnů od objednání. V případě vzdálenější lokality (v rámci celé České republiky) je termín sjednán s přihlédnutím ke vzdálenosti a předpokládané časové náročnosti.