Palackého 401 / 18
693 01 Hustopeče
IČ:27705471
Tel: +420 519 413 754
Mobil: +420 777 292 876

 +420 608 412 848

účelové mapování

mapové podklady pro vyhotovení projektové dokumentace

Při vyhotovení mapových podkladů pro vyhotovení projektové dokumentace jsou zaměřovány veškeré stávající objekty v zadané lokalitě (budovy, komunikace, inženýrské sítě, stromy, podzemní objekty). V případě zájmu je možné podklad doplnit o katastrální mapu či o vrstevnicový plán.

Cena v běžných případech 5900-14000 Kč / ha (včetně DPH 19 %)

základní mapy závodů

Jednou z nejčastějších účelových map většího rozsahu je technická mapa závodu. Zaměřovány jsou veškeré objekty (budovy, inženýrské sítě, komunikace včetně vjezdů, vchody do budov, aj.). Podrobnost zaměření je dána měřítkem mapy či dohodou se zadavatelem.

Tato technická mapa slouží k plánování a projekci stavebních úprav v závodě.

Lze ji doplnit o katastrální mapu či o vrstevnicový plán.

Cena v běžných případech 9500-13000 Kč / ha (včetně DPH 19 %)

ostatní technické mapy

Z ostatních technických map máme zkušenosti např. z tvorbou technické mapy hřbitova, kdy je možno kromě kompletního zaměření vyhotovit i fotografickou dokumentaci. V případě dohody s objednatelem je možno vytvořit komletní databázi.

Cena v běžných případech 9500-13000 Kč / ha (včetně DPH 19 %)