Palackého 401 / 18
693 01 Hustopeče
IČ:27705471
Tel: +420 519 413 754
Mobil: +420 777 292 876

 +420 608 412 848

Úvodní strana

Katastr nemovitostí

geometrický plán pro vyznačení budovy
geometrický plán pro změnu vnějšího obvodu budovy
geometrický plán pro rozdělení pozemku
geometrický plán pro změnu hranice pozemku
věcná břemena vytyčování hranic pozemků


Inženýrská geodézie

vyhotovení podkladu pro projekt
vytyčování staveb
vytyčování liniových objektů
dokumentace skutečného provedení staveb
dokumentace skutečného provedení liniových objektů
měření posunů a deformací
měření jeřábových drah
ostatní


Účelové mapování

mapové podklady pro vyhotovení projektové dokumentace
základní mapy závodů
ostatní technické mapy


Pozemkové úpravy

komletní vyhotovení jednoduchých a komlexních
pozemkových úprav


Ostatní

technologie GPS
barevný tisk a kopírování (do formátu A1)
vyhotovení výpočtu odvodu za vynětí ze ZPF
výpočet skrývky ornice
vyhotovení ověřených kopií geometrických plánů
poradenská činnost